ALL INDIA DERAWAL SAHAYAK SABHA (Regd.)
F-27&28, Kirti Nagar, New Delhi-110015
Phone: (Delhi) 011-2593 6132, 9250810522 Email: delhi@derawalsahayaksabha.com
Phone: (Haridwar) 01334-227 221 Email: haridwar@derawalsahayaksabha.com
 
         
 
  Administrative Trustees and Patrons  
       
       
Sh. Rakesh Ahuja
Administrative Trustee & Parton
J-505, Som Vihar Apparments, R.K Puram, New Delhi-110022
26103535
28115050
9810424611
Sh.M.M. Mehta
Administrative Trustee & Parton
D-57, Kirti Nagar, New Delhi-110015
25195776
25100716
9811067527
Sh. R.S. Lal
Administrative Trustee & Parton
D-45, Kirti Nagar, New Delhi-110015
25931249
8826988729
Sh. K.K. Ahuja
Administrative Trustee & Parton
E-122A, Greater Kailash- I, New Delhi-110048
26217443
25412355
9811060959
Sh. Ravi Khera
D-85, Kirti Nagar, New Delhi-110084
45076262
9811044791
Sh. M.L. Makhija
Administrative Trustee
27/28 East Patel Nagar, New Delhi-110008
25854978
26876668
9811178619