ALL INDIA DERAWAL SAHAYAK SABHA (Regd.)
F-27&28, Kirti Nagar, New Delhi-110015
Phone: (Delhi) 011-2593 6132, 9250810522 Email: delhi@derawalsahayaksabha.com
Phone: (Haridwar) 01334-227 221 Email: haridwar@derawalsahayaksabha.com
 
         
 
  Birthdays for September  
 
 
Member NameBirthday
SH. NOTAN SETH08-Sep
SH. OM PARKASH DHINGRA15-Sep
SH. DHARAM VIR BHUTANI09-Sep
SH. SURENDER KUMAR MEHTA11-Sep
SH. MAHENDERA PARKASH SACHDEVA12-Sep
SH. RATTAN LAL SARDANA28-Sep
SH. ANIL KATHURIA30-Sep
SMT. SAVITA RANI13-Sep