ALL INDIA DERAWAL SAHAYAK SABHA (Regd.)
F-27&28, Kirti Nagar, New Delhi-110015
Phone: (Delhi) 011-2593 6132, 9250810522 Email: delhi@derawalsahayaksabha.com
Phone: (Haridwar) 01334-227 221 Email: haridwar@derawalsahayaksabha.com
 
         
 
  Birthdays for January  
 
 
Member NameBirthday
SH. G.K.BHATIA01-Jan
SH. JAGDISH CHANDER BATRA16-Jan
SH. SURESH CHANDER CHAUDHARY06-Jan
SH. M.M.MEHTA01-Jan
SH. SUBHASH GUGLANI08-Jan
SH. O.P.RAJPAL01-Jan
SH. PRABHU DAYAL SATIJA04-Jan
SH. HARISH CHANDER SEHGAL24-Jan
SH. CHANDER SHEKHAR SHARMA13-Jan
SH. SUDERSHAN PAHWA17-Jan
SH.OM PARKASH MEHTA28-Jan
SH. JAGDISH LAL THAKUR01-Jan
SMT. RAJNI JAITLY15-Jan
SH. ANURAG CHAWLA19-Jan
SH. VIBHU BHATIA09-Jan
SH. MOHIT AHUJA10-Jan
SH. GAURAV KHERA08-Jan