ALL INDIA DERAWAL SAHAYAK SABHA (Regd.)
F-27&28, Kirti Nagar, New Delhi-110015
Phone: (Delhi) 011-2593 6132, 9250810522 Email: delhi@derawalsahayaksabha.com
Phone: (Haridwar) 01334-227 221 Email: haridwar@derawalsahayaksabha.com
 
         
 
  Birthdays for July  
 
 
Member NameBirthday
SH. L.N.MEHTA18-Jul
SH. A.S.CHAUDHARY31-Jul
SH.BALDEV RAJ PULYANI10-Jul
SH. JEEVAN MEHTA25-Jul
SH. L.R.BHUTANI31-Jul
SH. INDER DHINGRA31-Jul
SH. K.K.AHUJA30-Jul
SH. B.B.AHUJA25-Jul
SH. MADAN CHAWALA05-Jul
SH. JITENDER MAKHIJA18-Jul
SH. SAMIR GROVER11-Jul
SH. VIVEK KHERA10-Jul
SH. GOPAL VERMA14-Jul
SH. DEEPAK TANEJA30-Jul